Phương thức đổi, trả hàng

Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

I.Những trường hợp được đổi trả hàng hóa:

1. Sản phẩm bị vỡ, xước, biến dạng trong quá trình vận chuyển.

2. Sản phẩm thực tế không đúng các thông số như kích thước, màu sắc, hình dạng... như sản phẩm mà khách hàng đã đặt.

3. Sản phẩm không đúng với thông tin đã được đưa trên website như hình ảnh, màu sắc, thành phần....

 II. Qui định về đổi trả hàng hóa

 1. Khách hàng còn giữ lại thông tin sản phẩm đã mua của Mama Sữa Non cũng như hóa đơn bán hàng, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho.

2. Sản phẩm phải còn nguyên hộp, nguyên tem, nguyên kiện như ban đầu khi khách hàng nhận được hàng.

3. Sản phẩm không có dấu hiệu đã qua sử dụng, trường hợp chúng tôi phát hiện sản phẩm đã qua sử dụng, chúng tôi có quyền từ chối đổi trả cho khách hàng.

 III. Phương thức hoàn tiền:

 Phương thức hoàn tiền

Trường hợp quý khách muốn trả lại hàng hóa theo "Qui định đổi trả hàng hóa" của công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Công nghệ Gia Linh và muốn hoàn lại tiền đã thanh toán, chúng tôi sẽ xác minh lại yêu cầu đổi trả hàng hóa của khách hàng. Nếu sản phẩm của khách hàng phù hợp với "những trường hợp được đổi trả hàng hóa" theo qui định của Gia Linh, chúng tôi sẽ trả lại số tiền mà khách hàng đã thanh toán mua sản phẩm cho chúng tôi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng trong vòng 7 - 10 ngày làm việc.

Các bài viết khác