Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Công Ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Công nghệ Gia Linh không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

+ Họ và Tên

+ Tuổi

+ Giới tính

+ Email

+ Địa chỉ

+ Chủ đề

+ Nội dung

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Gọi điện cho Khách hàng hướng dẫn khách hàng nơi mua sản phẩm gần nhất

- Thông tin tới khách hàng các chương trình mới, giải đáp thắc mắc của khách hàng

2 - Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin của Khách hàng ở bất cứ nơi đâu.

3 - Thời gian lưu trữ thông tin

Công Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Công nghệ Gia Lin sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4 - Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư của quý khách khi liên hệ, mua bán sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi luôn muốn quý khách hàng thật sự yên tâm về việc bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của quý khách hàng vì uy tín của chính công ty chúng tôi.

Những thông tin này chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật cho Khách hàng, không có một bên thứ 3 nào có quyền được biết những thông tin này. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này với mục đích cung cấp các thông tin về bệnh, về sản phẩm và các thông tin hữu ích khác cho Khách hàng. Ngoài ra chúng tôi không sử dụng vào bất cứ mục đích kinh doanh nào.

Các bài viết khác